Zwemmen

Context:

De Vlaamse Zwemfederatie is op 31/01/2005 in het project Be Gold ingestapt. De visie op de begeleiding en ondersteuning voor beloftevolle jongeren naar elite zwemmers is in de loop van de voorgaande jaren wel aangepast aan enkele concrete vaststellingen met betrekking tot de evolutie van jonge zwemmers en hun doorstroming naar het elitezwemmen. In het verleden werd onvoldoende rekening gehouden met de objectieve gegevens zoals een oververtegenwoordiging van kinderen in de eerste jaargangen van het project Be Gold vooral op basis van de voorsprong die ze hadden met hun biologische leeftijd ten opzichte van hun kalenderleeftijd, met vaak bijkomend nadeel dat in functie van korte termijnresultaten werd getraind in de clubsituatie. Te vaak hebben we moeten vaststellen dat een trainingsmethodiek werd toegepast die leidde tot vroegspecialisatie en vooral tot doel had snel te zwemmen op korte afstanden (50 & 100m). Jonge zwemmers werden te vaak begeleid zonder dat de lange termijn ontwikkeling voor ogen werd gehouden. Vanaf het seizoen 2011-2012 is er een nieuwe visie ontwikkeld die later ook een weerslag heeft gevonden in de meerjarenplanning zwemmen (richtlijnen rond de lange termijn ontwikkeling van onze competitiezwemmers) en het Be Gold project (o.a. door het optrekken van de leeftijd). Deze visie blijft het uitgangspunt voor de werking van het VZF topsportbeleid en de huidige werking van het Be Gold project.

Het Be Gold project heeft de laatste jaren zijn succes bewezen met een effectieve doorstroom naar onze elite zwemmers. Eerder maakten ondermeer Emmanuel Vanluchene, Jasper Aerents, Louis Croenen en Lander Hendrickx de overstap. De doelstellingen blijven dan ook:

  • Belangrijkste doel voor VZF is het faciliteren en opvolgen van de transitie van “beloftevolle jongere” naar elite –zwemmer, met als finaliteit top 8 tijdens de OS, hetzij individueel, hetzij met een estafette.
  • Door de optie om strenge richttijden te hanteren in combinatie met de keuze voor de optimale leeftijdsgroep wordt er met een beperkt aantal geïdentificeerde beloftevolle jongeren gewerkt. De toegevoegde waarde bestaat hierin dat deze beperkte groep sporters, reeds van vrij jonge leeftijd, integraal kan begeleid en opgevolgd worden. De integrale begeleiding bestaat uit een aanbod van strategisch ingeplande trainingsstages en voorbereidingswedstrijden en een systematische opvolging van het trainingsproces.

Het door de VZF uitgewerkte Be Gold project blijft het voornaamste ondersteuningskader voor beloftevolle jongeren voor meisjes vanaf 15 tot en met 18 j en jongens vanaf 17 tot en met 20j.  De Be Gold leeftijd voor zowel meisjes al jongens is sinds het seizoen 2011-2012 opgetrokken met als doelstelling de transitie naar de senioren functioneler te overbruggen en de doorgedreven selectie op basis van de Be Gold limiettijden uit te stellen naar een significantere fase in het ontwikkelingstraject van de sporter.

De eerste selectie gebeurt in functie van het eerste effectief belangrijke tornooi (EJK). De correlatie tussen finaleplaatsen tijdens een EJK en EK is aanzienlijk groter dan deze tussen finaleplaatsen tijdens een EYOF en een EK… Deze groep zwemmers vormt de Be Gold selectie op EJK leeftijd, met als tussenfinaliteit, minimaal een individuele finaleplaats tijdens het volgende EJK.

Op basis van de resultaten tijdens het EJK (finale) of/en het realiseren van de limiettijden van de jaargangen die volgen op de EJK leeftijd wordt een Be Gold selectie opgesteld voor de jaren na het EJK (maximaal 2). Tijdens deze fase kan rekening gehouden worden met maximaal één jaar stagnatie in de prestaties, die ondermeer het gevolg kan zijn van overgang van studies in middelbaar onderwijs naar studies aan het hoger onderwijs.

 Concreet:

Alle Olympische disciplines komen in aanmerking. Leeftijdsgroepen zie supra. De limiettijden Be Gold worden niet gepubliceerd en gelden als referentiekader. De uiteindelijke selectie (geldig voor één seizoen) wordt opgemaakt in een bilateraal overleg tussen het BOIC en de topsportcoördinator (na overleg in topsportcommissie). Hierbij zal naast de limiettijden gekeken worden naar het potentieel van de zwemmer, de trainingsachtergrond, de trainingsmogelijkheden, enz.

  • De tussenkomst van het project Be Gold situeert zich in:

De middelen van Be Gold worde gebruikt voor stages, competities, IDT werking, enz. Er is inzet van minimaal zes professionele coaches in begeleiding van de betrokken sporters, zowel tijdens dagelijkse trainingen in de TSS als in de elitewerkingen. In deze lonen wordt niet tussen gekomen met middelen van Be Gold.

  •  Concrete acties op het terrein.

De inhoudelijke invulling van het project Be Gold op het terrein (kalender, jaarplan) is een verantwoordelijkheid van de topsportcommissie zwemmen en afhankelijk van de geselecteerde sporter.

  • De atleten die deel uitmaken van het project en hun categorie:

Selectie 2015: Thomas Thijs, Alexis Borisavljevic, Tuur Lemmens, Dries Vangoetsenhoven, Nils Van Audekerke, Sjobbe Luyten, Senne De Gols, Kymberly Adams, Lotte Goris, Basten Caerts en Alexander Trap.

  • Begeleiders van het project:

De hoofdcoaches (jeugd en elite) zijn eindverantwoordelijk voor de begeleiding (trainingen, stages, wedstrijden, enz.).

Contactpersonen voor het project:

Van Buggenhout Koen - koenvanbuggenhout@zwemfed.be

VZF - Burgemeester Maenhautstraat 100-102 – 9820 Merelbeke

Tel.: 09/2205387

www.zwemfed.be - https://www.facebook.com/pages/Zwemfed-Jeugd-vzw/504894389573721

 

Reeds behaald resultaten: 

 EJK Helsinki 14-18 juli 2010
Emmanuel Vanluchene  100 rug
  50 rug
  50 vrije slag
Ward Bauwens 1500 vrije slag
  800 vrije slag
Jolien Vermeylen 200 schoolslag
YOG Singapore 15-20 augustus 2010
Jolien Vermeylen 200 schoolslag 
EJK Belgrado 06-10 juli 2011
Ward Bauwens 400 wisselslag 
Raf Vandevelde 200 schoolslag 
Renaud Verjans 100 vlinderslag
Louis Croenen 200 wisselslag
Ploeg: Louis Croenen, Ken Cortens,
Lander Hendrickx, Ward Bauwens
4 x 200 vrije slag
Ploeg: Louis Croenen, Raf Vandevelde,
Lander Hendrickx, Renaud Verjans
4 x 100 wisselslag
EYOF Trabzon 23-30 juli 2011
Dieter Ruijten 100 schoolslag
Ploeg: Nils Van Audekerke, Dieter Ruijten,
Maxandre Hopchet, Lorenz Weiremans
4 x 100 wisselslag
EK Szczecin – korte baan 8-11 december 2011
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Jonas Coreelman,
François Heersbrandt, Jasper Aerents
4 x 50 wisselslag 
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Louis Croenen,
François Heersbrandt, Jasper Aerents
4 x 50 vrije slag
EK Debrecen 21-27 mei 2012
Ward Bauwens 400 wisselslag
Dieter Dekoninck 100 vrije slag
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Dieter Dekoninck,
Pieter Timmers, Jasper Aerents
4 x 100 vrije slag
Ploeg: Glenn Surgeloose, Dieter Dekoninck,
Pieter Timmers, Louis Croenen
4 x 200 vrije slag
EJK Antwerpen 4-8 juli 2012
Renaud Verjans 100 rug
Mierthe Goris 100 rug
OS Londen 28 juli-10 augustus 2012
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Dieter Dekoninck,
Pieter Timmers, Jasper Aerents
4 x 100 vrije slag
EK Chartres – korte baan 22-25 november 2012
Jasper Aerents 50 vrije slag
Emmanuel Vanluchene 100 vrije slag
  100 wisselslag
Egon Van der Straeten 200 vlinderslag
Ploeg: Jasmijn Verhaegen, Kim Janssens,
Kimberly Buys, Jolien Sysmans
4 x 50 wisselslag
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Yoris Grandjean,
Pieter Timmers, Jasper Aerents
4 x 50 vrije slag
EJK Poznan 10-14 juli 2013
Nils Van Audekerke 200 rug
WK Barcelone 19 juli-4 augustus 2013
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Dieter Dekoninck,
Pieter Timmers, Glenn Surgeloose
4 x 200 vrije slag
EJK Dordrecht 9-13 juli 2014
Basten Caerts 100 schoolslag
  200 schoolslag
Nils Van Audekerke 200 rug
Ploeg: Thomas Thijs, Alexander Trap,
Alexis Borisavljevic, Lorenz Weiremans
4 x 200 vrije slag
WK Kazan 24 juli – 9 augustus 2014
Pieter Timmers  100 vrije slag
Louis Croenen 200 vlinderslag
Ploeg: Louis Croenen, Dieter Dekoninck,
Pieter Timmers, Glenn Surgeloose
4 x 200 vrije slag
EK Berlin 18-24 augustus 2014
Louis Croenen 200 vlinderslag
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Louis Croenen,
Pieter Timmers, Glenn Surgeloose
4 x 200 vrije slag
WK Doha – korte baan 3-7 december 2014
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Louis Croenen,
Pieter Timmers, Glenn Surgeloose
4 x 200 vrije slag
Europese Spelen Baku 23-28 juni 2015
Lotte Goris 100 vrije slag
  400 wisselslag
Basten Caerts 100 schoolslag
  200 schoolslag 
Dries Van Goetsenhoven 100 vlinderslag
Ploeg: Thomas Thijs, Dries Van Goetsenhoven,
Alexis Borisavljevic, Valentin Borisavljevic
4 x 100 vrije slag
Ploeg: Thomas Thijs, Alexander Trap,
Alexis Borisavljevic, Valentin Borisavljevic
4 x 200 vrije slag
WJK Singapore 25 – 30 augustus 2015
Basten Caerts 100 schoolslag

 

Agenda

Partners
pornoempire.org b-ass.org