Disciplines

Context:

In 2009 is Wil van Bladel gestart met een trainingsteam samen te stellen van jonge mannelijke laser radial VYF zeilers in functie van de Olympische campagne van Evi Van Acker. Het doel hiervan was is en is nog steeds er voor te zorgen dat zij kan rekenen op betrouwbare, competitieve trainingspartners.

Het bleek/blijkt niet gemakkelijk om samen met buitenlandse topzeilsters (haar concurrenten) op een langdurige, frequente en solide basis samen te werken. Hoe dichter de Olympische Spelen naderen, hoe moeilijker dit wordt.

In 2010 werd duidelijk dat de jonge talentvolle zeilers uit dit sparringteam enorme progressie maakten en positieve resultaten lieten optekenen. Dit team werd het VYF Laser Radial Talent Team gedoopt. In 2011 werd het programma en de omkadering van dit team kwalitatief en kwantitatief verbeterd.

Willen we dit succesverhaal bestendigen en verder optimaliseren, dan is er nood aan extra mankracht en middelen. Dit team van jonge talenten dat organisch gegroeid is moet blijvend structureel kunnen bestaan. Sinds 2012 kunnen we hiervoor rekenen op ondersteuning van het Be Gold project voor zeilers uit ons Talent Team. In 2015 zijn reeds zeilsters en zeilers uit onze Talent Teams doorgestroomd naar onze Olympic Teams.

De eerste positieve resultaten van dit VYF Talent Team gestart in 2012 zijn reeds zichtbaar met Emma Plasschaert die tot elite sporter binnen onze Olympic Teams is opgeklommen en bij de top 10 van de wereld hoort. Zij gaat op dit moment de concurrentie aan met Evi Van Acker om de selectie voor de Olympische Spelen 2016 te Rio te behalen. Dankzij de werking van het Be Gold project moet ten volle geoogst kunnen worden op de OS 2020.

Concreet:

De jaarprogramma’s zijn door de verantwoordelijke coach, Wil van Bladel met elke zeiler op individuele basis opgemaakt. Elke zeiler uit het Be Gold project maakt gemiddeld een 170 tot 210 zeildagen op jaarbasis, met daarnaast uiteraard nog de fysieke trainingen.

Begeleiding van de atleten binnen het project:

De sporttechnische omkadering:

 • Wil van Bladel: is head coach en stuurt alles aan en begeleidt specifiek het VYF Olympic Team waar Emma Plasschaert toe behoort.
 • Marc de Haas: is coach van het VYF Olympic Team Laser waar William De Smet toe behoort.
 • Jakub Kozelsky: is coach van het VYF Talent Team waar Maité Carlier toe behoort.

De fysiek omkadering:

 • De fysieke begeleiding van onze atleten gebeurt door Energy Lab, in het bijzonder door Ward Vande Capelle met ondersteuning van Paul  Van Den Bosch.

De sportpsychologisch omkadering:

 • Jef Brouwers begeleidt onze atleten op het sportpsychologisch vlak.

Tussenkomst van het Be gold project:

Dankzij de financiële ondersteuning van het Be Gold project, kan de accommodatie, de voeding en het transport van de atleten en coaches tijdens stages en competities uitstekend geregeld worden.

 

Atleten die in 2015 deel uitmaken van het project:

-      Emma Plasschaert in de Laser Radial

-      William De Smet in de Laser

-      Maité Carlier in de Laser Radial

Belangrijkste resultaten sinds 2012:

-      Emma Plasschaert:

 • EK Laser Radial U21 2012: 2de
 • World Cup Hyeres  2013: 7de
 • WK Laser Radial 2013: 10de
 • WK Laser Radial 2014: 10de
 • World Cup Miami 2015: 10de
 • World Cup Hyeres 2015: 5de

-      William De Smet:

 • JEK Laser Radial 2012: 5de
 • JEK Laser Radial 2013: 9de
 • EK / WK Laser Radial Men 2013: 8ste
 • WK Laser Radial Men 2014: 3de

-      Maité Carlier:

 • EK Laser 4.7 2012: 5de
 • ISAF Youth Worlds Laser Radial 2014: 5de
 • JEK Laser Radial 2014: 3de

Contactpersoon voor het project:

Dimitri Dumery (sporttechnisch coördinator): Tel. 0032478392846 - dimitri@vyf.be

Website van de federatie: www.vyf.be

 

Context:

De Vlaamse Zwemfederatie is op 31/01/2005 in het project Be Gold ingestapt. De visie op de begeleiding en ondersteuning voor beloftevolle jongeren naar elite zwemmers is in de loop van de voorgaande jaren wel aangepast aan enkele concrete vaststellingen met betrekking tot de evolutie van jonge zwemmers en hun doorstroming naar het elitezwemmen. In het verleden werd onvoldoende rekening gehouden met de objectieve gegevens zoals een oververtegenwoordiging van kinderen in de eerste jaargangen van het project Be Gold vooral op basis van de voorsprong die ze hadden met hun biologische leeftijd ten opzichte van hun kalenderleeftijd, met vaak bijkomend nadeel dat in functie van korte termijnresultaten werd getraind in de clubsituatie. Te vaak hebben we moeten vaststellen dat een trainingsmethodiek werd toegepast die leidde tot vroegspecialisatie en vooral tot doel had snel te zwemmen op korte afstanden (50 & 100m). Jonge zwemmers werden te vaak begeleid zonder dat de lange termijn ontwikkeling voor ogen werd gehouden. Vanaf het seizoen 2011-2012 is er een nieuwe visie ontwikkeld die later ook een weerslag heeft gevonden in de meerjarenplanning zwemmen (richtlijnen rond de lange termijn ontwikkeling van onze competitiezwemmers) en het Be Gold project (o.a. door het optrekken van de leeftijd). Deze visie blijft het uitgangspunt voor de werking van het VZF topsportbeleid en de huidige werking van het Be Gold project.

Het Be Gold project heeft de laatste jaren zijn succes bewezen met een effectieve doorstroom naar onze elite zwemmers. Eerder maakten ondermeer Emmanuel Vanluchene, Jasper Aerents, Louis Croenen en Lander Hendrickx de overstap. De doelstellingen blijven dan ook:

 • Belangrijkste doel voor VZF is het faciliteren en opvolgen van de transitie van “beloftevolle jongere” naar elite –zwemmer, met als finaliteit top 8 tijdens de OS, hetzij individueel, hetzij met een estafette.
 • Door de optie om strenge richttijden te hanteren in combinatie met de keuze voor de optimale leeftijdsgroep wordt er met een beperkt aantal geïdentificeerde beloftevolle jongeren gewerkt. De toegevoegde waarde bestaat hierin dat deze beperkte groep sporters, reeds van vrij jonge leeftijd, integraal kan begeleid en opgevolgd worden. De integrale begeleiding bestaat uit een aanbod van strategisch ingeplande trainingsstages en voorbereidingswedstrijden en een systematische opvolging van het trainingsproces.

Het door de VZF uitgewerkte Be Gold project blijft het voornaamste ondersteuningskader voor beloftevolle jongeren voor meisjes vanaf 15 tot en met 18 j en jongens vanaf 17 tot en met 20j.  De Be Gold leeftijd voor zowel meisjes al jongens is sinds het seizoen 2011-2012 opgetrokken met als doelstelling de transitie naar de senioren functioneler te overbruggen en de doorgedreven selectie op basis van de Be Gold limiettijden uit te stellen naar een significantere fase in het ontwikkelingstraject van de sporter.

De eerste selectie gebeurt in functie van het eerste effectief belangrijke tornooi (EJK). De correlatie tussen finaleplaatsen tijdens een EJK en EK is aanzienlijk groter dan deze tussen finaleplaatsen tijdens een EYOF en een EK… Deze groep zwemmers vormt de Be Gold selectie op EJK leeftijd, met als tussenfinaliteit, minimaal een individuele finaleplaats tijdens het volgende EJK.

Op basis van de resultaten tijdens het EJK (finale) of/en het realiseren van de limiettijden van de jaargangen die volgen op de EJK leeftijd wordt een Be Gold selectie opgesteld voor de jaren na het EJK (maximaal 2). Tijdens deze fase kan rekening gehouden worden met maximaal één jaar stagnatie in de prestaties, die ondermeer het gevolg kan zijn van overgang van studies in middelbaar onderwijs naar studies aan het hoger onderwijs.

 Concreet:

Alle Olympische disciplines komen in aanmerking. Leeftijdsgroepen zie supra. De limiettijden Be Gold worden niet gepubliceerd en gelden als referentiekader. De uiteindelijke selectie (geldig voor één seizoen) wordt opgemaakt in een bilateraal overleg tussen het BOIC en de topsportcoördinator (na overleg in topsportcommissie). Hierbij zal naast de limiettijden gekeken worden naar het potentieel van de zwemmer, de trainingsachtergrond, de trainingsmogelijkheden, enz.

 • De tussenkomst van het project Be Gold situeert zich in:

De middelen van Be Gold worde gebruikt voor stages, competities, IDT werking, enz. Er is inzet van minimaal zes professionele coaches in begeleiding van de betrokken sporters, zowel tijdens dagelijkse trainingen in de TSS als in de elitewerkingen. In deze lonen wordt niet tussen gekomen met middelen van Be Gold.

 •  Concrete acties op het terrein.

De inhoudelijke invulling van het project Be Gold op het terrein (kalender, jaarplan) is een verantwoordelijkheid van de topsportcommissie zwemmen en afhankelijk van de geselecteerde sporter.

 • De atleten die deel uitmaken van het project en hun categorie:

Selectie 2015: Thomas Thijs, Alexis Borisavljevic, Tuur Lemmens, Dries Vangoetsenhoven, Nils Van Audekerke, Sjobbe Luyten, Senne De Gols, Kymberly Adams, Lotte Goris, Basten Caerts en Alexander Trap.

 • Begeleiders van het project:

De hoofdcoaches (jeugd en elite) zijn eindverantwoordelijk voor de begeleiding (trainingen, stages, wedstrijden, enz.).

Contactpersonen voor het project:

Van Buggenhout Koen - koenvanbuggenhout@zwemfed.be

VZF - Burgemeester Maenhautstraat 100-102 – 9820 Merelbeke

Tel.: 09/2205387

www.zwemfed.be - https://www.facebook.com/pages/Zwemfed-Jeugd-vzw/504894389573721

 

Reeds behaald resultaten: 

 EJK Helsinki 14-18 juli 2010
Emmanuel Vanluchene  100 rug
  50 rug
  50 vrije slag
Ward Bauwens 1500 vrije slag
  800 vrije slag
Jolien Vermeylen 200 schoolslag
YOG Singapore 15-20 augustus 2010
Jolien Vermeylen 200 schoolslag 
EJK Belgrado 06-10 juli 2011
Ward Bauwens 400 wisselslag 
Raf Vandevelde 200 schoolslag 
Renaud Verjans 100 vlinderslag
Louis Croenen 200 wisselslag
Ploeg: Louis Croenen, Ken Cortens,
Lander Hendrickx, Ward Bauwens
4 x 200 vrije slag
Ploeg: Louis Croenen, Raf Vandevelde,
Lander Hendrickx, Renaud Verjans
4 x 100 wisselslag
EYOF Trabzon 23-30 juli 2011
Dieter Ruijten 100 schoolslag
Ploeg: Nils Van Audekerke, Dieter Ruijten,
Maxandre Hopchet, Lorenz Weiremans
4 x 100 wisselslag
EK Szczecin – korte baan 8-11 december 2011
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Jonas Coreelman,
François Heersbrandt, Jasper Aerents
4 x 50 wisselslag 
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Louis Croenen,
François Heersbrandt, Jasper Aerents
4 x 50 vrije slag
EK Debrecen 21-27 mei 2012
Ward Bauwens 400 wisselslag
Dieter Dekoninck 100 vrije slag
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Dieter Dekoninck,
Pieter Timmers, Jasper Aerents
4 x 100 vrije slag
Ploeg: Glenn Surgeloose, Dieter Dekoninck,
Pieter Timmers, Louis Croenen
4 x 200 vrije slag
EJK Antwerpen 4-8 juli 2012
Renaud Verjans 100 rug
Mierthe Goris 100 rug
OS Londen 28 juli-10 augustus 2012
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Dieter Dekoninck,
Pieter Timmers, Jasper Aerents
4 x 100 vrije slag
EK Chartres – korte baan 22-25 november 2012
Jasper Aerents 50 vrije slag
Emmanuel Vanluchene 100 vrije slag
  100 wisselslag
Egon Van der Straeten 200 vlinderslag
Ploeg: Jasmijn Verhaegen, Kim Janssens,
Kimberly Buys, Jolien Sysmans
4 x 50 wisselslag
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Yoris Grandjean,
Pieter Timmers, Jasper Aerents
4 x 50 vrije slag
EJK Poznan 10-14 juli 2013
Nils Van Audekerke 200 rug
WK Barcelone 19 juli-4 augustus 2013
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Dieter Dekoninck,
Pieter Timmers, Glenn Surgeloose
4 x 200 vrije slag
EJK Dordrecht 9-13 juli 2014
Basten Caerts 100 schoolslag
  200 schoolslag
Nils Van Audekerke 200 rug
Ploeg: Thomas Thijs, Alexander Trap,
Alexis Borisavljevic, Lorenz Weiremans
4 x 200 vrije slag
WK Kazan 24 juli – 9 augustus 2014
Pieter Timmers  100 vrije slag
Louis Croenen 200 vlinderslag
Ploeg: Louis Croenen, Dieter Dekoninck,
Pieter Timmers, Glenn Surgeloose
4 x 200 vrije slag
EK Berlin 18-24 augustus 2014
Louis Croenen 200 vlinderslag
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Louis Croenen,
Pieter Timmers, Glenn Surgeloose
4 x 200 vrije slag
WK Doha – korte baan 3-7 december 2014
Ploeg: Emmanuel Vanluchene, Louis Croenen,
Pieter Timmers, Glenn Surgeloose
4 x 200 vrije slag
Europese Spelen Baku 23-28 juni 2015
Lotte Goris 100 vrije slag
  400 wisselslag
Basten Caerts 100 schoolslag
  200 schoolslag 
Dries Van Goetsenhoven 100 vlinderslag
Ploeg: Thomas Thijs, Dries Van Goetsenhoven,
Alexis Borisavljevic, Valentin Borisavljevic
4 x 100 vrije slag
Ploeg: Thomas Thijs, Alexander Trap,
Alexis Borisavljevic, Valentin Borisavljevic
4 x 200 vrije slag
WJK Singapore 25 – 30 augustus 2015
Basten Caerts 100 schoolslag

 

Context:

Sinds 2005 heeft de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) een Be Gold project.

Project dat het mogelijk maakt om specifiek aandacht te besteden aan de olympische disciplines van de wielersport, in het bijzonder wielrennen op de piste en MTB. Project dat focust op het professionaliseren en structureren van de omkadering van jonge talenten op weg naar het topniveau, dankzij het inzetten van een specifieke omkadering (trainers, physical coaches, sportpsychologen, longitudinale opvolging, digitale beeldvorming van de positie) en de deelname van de atleten aan stages en internationale wedstrijden.

De doelstelling van het project Be Gold en zijn toegevoegde waarde zijn:

 • talentdetectie, talentontwikkeling en talentbegeleiding
 • toegevoegde waarde: extra financiële ondersteuning voor de ontwikkeling van de potentiële top-8 renners OS.

Het project Be Gold situeert zich in de topsportpiramide van de KBWB. Het optimaliseren van de talentdetectie, talentontwikkeling en talentbegeleiding (Talent Detectie, -Ontwikkeling en -Begeleidingsprogramma) is het uitgangspunt van dit interfederale topsportproject.  In dit verband sluit het programma ‘Jonge wielertalenten maken de Olympische droom waar’ perfect aan bij de topsportwerking.

Concreet:

Discipline(s) die deel uitmaken van het project:  

 • Disciplines MTB & Piste
 • MTB: U23
 • Piste:  endurance= junior

                         sprint= junior + U23

De tussenkomst van het project Be Gold situeert zich in:

 • Lonen
 • Stages
 • Competities
 • Materiaal

 

 Atleten die deel uitmaken van het project en hun categorie: 

 • MTB-U23: Wout Alleman (1996), Kevin Panhuysen (1994), Jens Schuermans (1993), Didier Bats (1993)
 • Piste-Sprint U23: Nicky Degrendele (1996), Catherine Wernimont 1996)
 • Piste-Sprint Juniors: Ayrton De Pauw (1996)
 • Piste-endurance-Juniors: Robbe Ghys (1997), Maarten Stevens (1997), Maxime Pirard (1997), Arne De Groote 1997), Sasha Weemaes (1998), Lize Struyf (1998), Lenny Druyts (1997)

Begeleiders van het project: 

MTB: Filip Meirhaeghe, Rudy de Bie

Piste: Stéphane Wernimont

Topsportschool: Peter Pieters

Contactpersonen voor het project:

Algemene coördinatie + weg & tijdrijden: Jos Smets – jos.smets@belgiancycling.be

MTB & BMX: Peter Verhoeven – peter.verhoeven@wielerbondvlaanderen.be

Piste: Koen Beeckman – koen.beeckman@wielerbondvlaanderen.be

Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB)

Globelaan,  49 – 1190 Brussel

02/349 19 11

www.belgiancycling.be

https://www.facebook.com/pages/Belgian-Cycling-Team/

@BELCyclingTeam

Wielerbond Vlaanderen

Strandlaan,  3 – 9000 Gent

09/321 90 20

www.wielerbondvlaanderen.be

https://www.facebook.com/deWielerbond

@dewielerbond

Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles (FCWB)

Avenue du Globe,  49/1 – 1190 Bruxelles

02/349 19 20

www.federationcyclistewalloniebruxelles.be

https://www.facebook.com/FederationCyclisteWallonieBruxelles

@FCWBinfos

Reeds behaalde resultaten:

2014
Didier Bats 4° EK MTB U23
Saartje Vandenbroucke 8° EK omnium junioren
Jesse Vandenbulcke 6° EK ploegenachtervolging U23
  5° WK omnium junioren
Catherine Wernimont 3° EK teamsprint junioren
  5° WK teamsprint junioren
Nicky Degrendele 3° EK teamsprint junioren
  3° EK sprint
  1° EK keirin
  5° WK teamsprint junioren
  3° WK sprint
  1° WK keirin
2013
Jens Schuermans 2° EK MTB U23
Lindsay De Vylder 1° EK omnium junioren
Lotte Kopecky 3° EK ploegenachtervolging junioren
Kaat Vandermeulen 3° EK ploegenachtervolging junioren
Saartje Vandenbroucke 3° EK ploegenachtervolging junioren
  5° EK omnium junioren
Jesse Vandenbulcke 3° EK ploegenachtervolging junioren
Catherine Wernimont 3° EK teamsprint junioren
  7° EK keirin
  7° EK sprint
Nicky Degrendele 2° EK sprint junior
  2° EK keirin
  3° EK teamsprint junioren
  2° WK sprint
  4° WK keirin
2012
Kevin Panhuyzen 8° WK MTB junioren
Jens Schuermans 6° WK MTB U23
Steffi Lodewijck 7° EK omnium junioren
  4° WK omnium junioren
Saimen De Laeter 7° EK ploegenachtervolging junioren
Jonas Rickaert 7° EK ploegenachtervolging junioren
Otto Vergaerde 7° EK ploegenachtervolging junioren
Kim Van Leemput 6° EK keirin junioren
Shana Dalving 2° EK keirin
2011
Jens Schuermans 1° EK MTB junioren
Kevin Panhuyzen 6° WK MTB junioren
Tori Vanderperre 8° EK BMX junioren
Jasper De Buyst 2° EK omnium junioren
  7° EK ploegenachtervolging junioren
Otto Vergaerde 7° EK ploegenachtervolging junioren
Shana Dalving 8° EK keirin
2010
Jeff Luyten 5° WK MTB junioren
Elise Marechal 5° WK MTB junioren
Sébastien Carabin 4° EK MTB U23
Ruben Scheire 8° WK MTB U23
Elke Vanhoof 5° EK elite BMX
Tori Vanderperre 6° EK BMX junioren
Ruben Geerinckx 5° EK ploegenachtervolging junioren
Steve Schoonheyt 5° EK ploegenachtervolging junioren
Yannick Vanbrabant 5° EK ploegenachtervolging junioren
Arne Van Snick 5° EK ploegenachtervolging junioren
Gilke Croket 6° WK ploegenachtervolging junioren
  4° WK omnium junioren
  5° EK omnium
Sara Ingelbrecht 6° WK ploegenachtervolging junioren
Morgane Van Lierde 6° WK ploegenachtervolging junioren

 

 1.    Context:

Sinds 2006 heeft de Vlaamse Tafeltennisliga een Be Gold project. De doelstelling van heren team en dames individueel Be Gold is het behalen van een top 8 plaats op de Olympische Spelen.  Het project Be Gold situeert zich in de top van onze topsport piramide.

 

2.    Concreet:

Atleten die deel uitmaken van het project en hun categorie:

 • Heren team:

- Cedric Nuytinck Seniors heren 06/01/1993

- Robin Devos Beloften heren 17/04/1994

 • Dames enkel:

- Lisa Lung Junior dames 29/06/1999

De financiële tussenkomst situeert zich op 3 vlakken:

 • Deelname internationale tornooien
 • Voorbereiding internationaal: stages
 • Lonen van trainers: Ferenc Karsai – Wand Da Yong

Hieronder een lijst van de concrete acties (voorbereidingsstages en tornooien) voor 2015:

 • 12 weken stage internationaal (Cedric Nuytinck en Robin Devos)
 • World Tour Hongarije (Cedric Nuytinck en Robin Devos)
 • Global Junior Circuit Grand Finals Paraguay (Lisa Lung)
 • World Tour Kuwait( Robin Devos en Cedric Nuyticnk)
 • Junior & Cadet Open Zweden (Lisa Lung)
 • World Tour Qatar (Cedric Nuytinck en Robin Devos)
 • Junior & Cadet Open Italië (Lisa Lung)
 • World Tour Duitsland (Robin Devos)
 • World Tour Spanje (Robin Devos en Cedric Nuytinck)
 • WK (Cedric Nuytinck en Robin Devos)
 • World Tour Wit-Rusland (Lisa Lung)
 • World Tour Fillippijnen (Cedric Nuytinck en Robin Devos)
 • World Tour Australië (Cedric Nuytinck en Robin Devos)
 • European Games (Cedric Nuytinck en Lisa Lung)
 • EJK + 3 voorbereidingsstages (Lisa Lung)
 • 3 voorbereidingsstages Oostende (Lisa Lung)
 • World Tour België (Cedric Nuytinck, Robin Devos en Lisa Lung)
 • EK (Cedric Nuytinck, Robin Devos en Lisa Lung)
 • World Tour Polen (Cedric Nuytinck en Robin Devos)
 • Junior & Cadet Open Hongarije (Lisa Lung)
 • World Tour Rusland (Cedric Nuytinck en Robin Devos)
 • World Tour Zweden (Cedric Nuytinck en Robin Devos)
 • WK junioren (Lisa Lung)

De personen die de atleten begeleiden:

 • De seniors (Cedric Nuytinck en Robin Devos) worden begeleid door Ferenc Karsai en Wang Da Yong (Mister Wang).
 • De begeleiding van Lisa Lung wordt gedaan door Marc Closset (in samenwerking met Ferenc Karsai en Wang Da Yong).

 

3.    Contactpersonen voor het project:

Bart Vermoesen – email: bart.vttl@gmail.com

Vlaamse Tafeltennisliga vzw – brogniezstraat 41, bus 3 – 1070 Brussel

Tel.: 02 527 53 72 – Fax: 02 527 52 49

www.vttl.be - info@vttl.be

Facebook: Vlaamse Tafeltennisliga

4.    Reeds behaalde resultaten:

Cedric Nuytinck

 • EJK 2010                              Kwartfinale enkel tafeltennis junioren
 • EJK 2010                              Kwartfinale team tafeltennis junioren
 • EJK 2010                              Zilver tafeltennis dubbelspel
 • WJK 2010                             Kwartfinale team tafeltennis junioren
 • EJK 2011                              Brons team tafeltennis junioren
 • EJK 2011                              Brons tafeltennis dubbelspel

Robin Devos

 • EJK 2010                             Kwartfinale team tafeltennis junioren
 • WJK 2010                            Kwartfinale team tafeltennis junioren
 • EJK 2011                             Brons team tafeltennis junioren
 • EJK 2012                             Brons tafeltennis dubbelspel

 

Lisa Lung

 • EJK 2013                              Kwartfinale enkel tafeltennis kadetten
 • Kwal. JOS 2014                     Goud enkel tafeltennis juniores (kwalificatie JOS Nanjing)
 • EJK 2014                              Zilver enkel tafeltennis kadetten
 • EJK 2014                              Zilver tafeltennis dubbelspel
 • EJK 2014                              Goud tafeltennis dubbelspel gemengd
 • EJK 2015                              Kwartfinale team tafeltennis juniores

 

 


1.       Context:

Be Gold is een project dat beloftevolle tennissers ondersteunt die omwille van hun leeftijd nog geen top 8 op de volgende OS kunnen halen maar op de daaropvolgende OS daar wel tot in staat zouden moeten zijn. Deze groep jongeren moet op termijn dus ook in staat zijn om top-8 prestaties te behalen op de Grand Slams wat ook een doel is van het Be Gold-project.

Tennis Vlaanderen begeleidt de jongeren aanvaard binnen een Be Gold-project – net zoals de jonge tennistalenten en professionele tennissers die door Tennis Vlaanderen geselecteerd werden – volledig via het team van haar trainingscentrum te Wilrijk.

2.       Concreet:

Spelers die internationaal top 8 zijn van hun leeftijd in het enkelspel en/of het dubbelspel en een compleet programma (trainingen, competitie, sportwetenschappelijke omkadering, …) kunnen voorleggen, kunnen – in samenwerking met de federatie – in aanmerking komen voor ondersteuning via het Be Gold-project. Hierbij gaat het over meisjes en jongens die de financiële of logistieke ondersteuning nodig hebben om hun doel “top 8 prestaties” te leveren.

De financiële tussenkomst via het project Be Gold wordt deels gebruikt voor de sportieve omkadering van de speler op het tennistieke, fysieke, mentale en sportwetenschappelijk vlak maar ook voor de verblijfs- en verplaatsingskosten van de geselecteerde spelers voor de deelname aan internationale tornooien en voorbereidende stages.

Tennis Vlaanderen periodiseert voor elke speler een individueel traject dat op korte en lange termijn kan leiden tot de finaliteit van het project “top 8”. Om dit te realiseren kan de geselecteerde speler ook rekenen op financiële steun van Sport Vlaanderen en Tennis Vlaanderen. Dit is noodzakelijk omdat een compleet programma dat nodig is om door te breken naar de top in tennis bijzonder duur is omwille van de noodzakelijke omkadering en het intensieve internationaal competitieprogramma.

Geselecteerde spelers in het lopende project (2018):

• Zizou Bergs (olv Johan Van Herck)
• Tibo Colson (olv Bertrand Tinck)

3.         Contactpersonen voor het project:

 • Ivo Van Aken (ivo.vanaken@tennisvlaanderen.be)
 • Topsportcentrum Tennis Vlaanderen – Edegemsesteenweg, 100 – 2610 Wilrijk
 • +32 /3/8289887  topsportcentrum@tennisvlaanderen.be
 4.         Voornaamste resultaten sinds het begin van het project:

 

Alison Van Uytvanck

 • kwartfinale op Roland Garros 2015
 • speelt in 2015 halve finale in Katowice
 • speelt in 2014 halve finale in Hong Kong, wint een 125000 $ tornooi en haalt 2de ronde in Wimbledon
 • bereikt in 2013 top 100 WT

An Sophie Mestach

 • speelt in 2015 enkele finales in 50000$
 • bereikt in 2014 de top 100 WTA
 • wint in 2014 in Toyota (75000$) en enkele finales 50000$
 • speelt in 2013 verschillende finales van 50000$ tornooien waarvan 1 winst in Gifu

Kimmer Coppejans

 • bereikt in 2015 top 100 ATP op 21 jarige leeftijd. Bereikt de halve finale met de Daviscupploeg tennis
 • bereikt in 2015 de halve finale in Praag (42500$)
 • bereikt in 2015 hoofdtabel op Roland Garros
 • bereikt in 2015 de finale in Turin (42500$)
 • bereikt in 2015 de finale in Mersin (42500$)
 • bereikt in 2014 de halve finale in Pune (50000$)
 • wint in 2014 in Marokko (42500$)

Elise Mertens

 • bereikt in 2015 de top 200 WTA op 19 jarige leeftijd
 • wint in 2015 het 25000$ tornooi van Santa Margherita
 • bereikt in 2014 de top 300 WTA
 • wint in 2014 drie 10000$ tornooien

Agenda

Partners
pornoempire.org b-ass.org